Kontakt

En Don maachen

Ënnerstëtzt eis Projeten mat engem léiwe Geste op eise Brasilux-Kont bei der Fondation Partage Luxembourg CCPL LU74 1111 1261 0097 0000 mam Vermierk “Brasilux”. Well mir keng eegen Asbl sinn, ass partage.lu sou léif a stellt eis hire Kont zur Verfügung.

Wien ass dann de Grupp Brasilux?

Dat sinn: Cata, Cédric, Christophe, Fernande, Gilberte, Julie, Kéis a Marc

Wéi kann ech de Grupp Brasilux erreechen?

Fëllt einfach de Formulaire aus oder mellt Iech per E-Mail ënnert der Adresse kontakt@brasilux.lu!